الک بوجاری

الک بوجاری جهت جداسازی ناخالصی های ریز و درشت از انواع غلات استفاده می شود،شیب توری و میزان لرزش و همچنین زاویه پرتاب به سمت جلو در روی توری ها در این دستگاه قابل تنظیم می باشد.

در کانال هوا ذرات ناخالصی های سبکتر از غلات توسط جریان هوا از غلات جدا می گردد.

It is used in flour-grinding factories for clearing of grain crops of straw,ears and other alien substances.Also it is used in clearing of bean cultures , as the cultivator.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مبتکران آرد ماشین می باشد.