پروژه ها

با افتخار اعلام می کنیم شرکت مبتکران آرد ماشین نسبت به طراحی و ساخت کارخانه های مختلف و نیز اصلاح خطوط تولید بسیاری از کارخانجات موجود اقدام نموده است که در ذیل به چند مورد از آن اشاره شده است:

 • شرکت آرد ستاره 230 تن

 • شرکت آرد اتحاد 200 تن

 • اولین خط تولید شرکت آرد اطهر 200 تن

 • شرکت آرد سنبل مراغه 150 تن در روز

 • شرکت آرد ماه منیر بوکان یک خط 120 تن

 • شرکت آرد میلاد آذربایجان 150 تن

 • شرکت آرد مهربان 120 تن

 • شرکت آرد روشن نصر اردبیل 150 تن

 • شرکت آرد هشترود 150 تن

 • شرکت آرد مروارید 500 تن

 • داروسازی حکیم رازی تجهیزات انتقال و آسیاب چکشی الک دار

 • آرد سازی بستان آباد والس و الک