پوستگیر افقی پره ای

در این دستگاه با توجه به سه نوع سایش:دانه به دانه،دانه به تیغه های روتور و دانه به توری سیمی،ناخالصی های چسبیده به سطح غلات و پوسته بیرونی همراه با ذرات و باکتری های چسبیده به آن جدا گشته و ناخالصی های موجود کلوخه ای در غلات نیز متلاشی می شوند.بعد از پوستگیر استفاده از دستگاه کانال هوا جهت جداسازی ناخالصی های جداشده توسط هوا توصیه می گردد.

Designed to remove of loose sticking impurities to the kernels for the reduction of the micro organisms and decrease of insects and their fragments. By installing a aspiration channel after the scourer, an optimum cleaning effect can be attained.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مبتکران آرد ماشین می باشد.